Executive Committee

V Congreso Nacional de la Enseñanza del idioma Inglés a Niños

EXECUTIVE PRESIDENT

Licenciado Martín Villarreal

Executive Vicepresident

Licenciado Alejandro Manniello

Scholarships Consellor

Licenciada Andrea Casareski

Express Service Officer

Gonzalo Federico Rato

Legal Counselor

Doctor Sebastián Villarreal

SHARE FRIENDLY STAFF