Executive Committee

XIII Congreso Nacional de Desarrollo Profesional para Profesores de Inglés

EXECUTIVE PRESIDENT

Licenciado Martín Villarreal

Executive Vicepresident

Licenciado Alejandro Manniello

Scholarships Consellor

Licenciada Andrea Casareski

Express Service Officer

Gonzalo Federico Rato

Legal Counselor

Doctor Sebastián Villarreal

SHARE FRIENDLY STAFF